We never dreamed for success. We worked for it.

Vår drivkraft är att identifiera det bästa i alla vi möter för att utveckla och stärka individer. Vi är specialister på att bygga broar mellan människor och arbetsmarknaden. Med det menar vi att vi kan anpassa oss efter individens personlighet, historia och framtidsvision för att sedan tillsammans skapa en plan framåt.

Vi brinner för vårt uppdrag!

Vårt mål är detsamma som våra deltagares – att hitta en lämplig och hållbar lösning på arbetsmarknaden. Våra karriärkonsulter har därför ett ärligt och genuint bemötande med syfte att få till ett välfungerande samarbete.

Vi ser sysselsättning som viktigt på både ett individuellt och samhälleligt plan. Kärnan i verksamheten är att hjälpa människor att hjälpa sig själva genom att titta på individuella förutsättningar och möjliga yrkesinriktningar. Vi vet vilken livsstilsförändring ett arbete kan innebära för en människa och går därför in i alla våra samarbeten med passion, ödmjukhet och lösningsfokus.

+20 års kunskap och expertis

Våra erfarna karriärkonsulter stöttar er framåt med kartläggning av din kompetens och erfarenhet.

Kontor i 10 städer​

Välkommen att besöka oss på några av våra kontor i Sverige. Vi öppnar fler inom kort!

Bild på Arena Workforces operativa chef Abdul Farah och karriärkonsult Hiba. De står i kontorsmiljö och ler.

Vi är en del av

Arenakoncernen

Arenakoncernen drivs av en orubblig, gemensam övertygelse: Vår tro på varje människas förmåga. Vi vet att starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi företag och medarbetare att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.

Arenakoncernens hållbarhetsrapport

Starka individer lyfter varandra. I en tid av uppskruvat tempo och höga krav rustar vi människor och grupper för framtiden, för vi tror på varje människas förmåga. Genom individuell guidning och proaktivt hälsoarbete lyfter vi människor och gör dem starkare. Så starka att de har kraft att lyfta andra. Det är vårt sätt att ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vi stärker styrkor!​