Om Oss
Arenaworkforce by Arbetslivsresurs - en del av Arenakoncernen

Vi stärker styrkor

Vår drivkraft är att identifiera det bästa i alla vi möter för att utveckla och stärka individer. Vi är specialister på att bygga broar mellan människor och arbetsmarknaden. Med det menar vi att vi kan anpassa oss efter individens personlighet, historia och framtidsvision för att sedan tillsammans skapa en plan framåt. 

Vi brinner för vårt uppdrag

Vårt mål är detsamma som våra deltagares - att hitta en lämplig och hållbar lösning på arbetsmarknaden. Våra jobbkonsulter har därför ett ärligt och genuint bemötande med syfte att få till ett välfungerande samarbete. 

Vi ser sysselsättning som viktigt på både ett individuellt och samhälleligt plan. Kärnan i verksamheten är att hjälpa människor att hjälpa sig själva genom att titta på individuella förutsättningar och möjliga yrkesinriktningar. Vi vet vilken livsstilsförändring ett arbete kan innebära för en människa och går därför in i alla våra samarbeten med passion, ödmjukhet och lösningsfokus.

Företaget

Arena Workforce By Arbetslivsresurs kommer från Stommen Utveckling AB som grundades 2006. Som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen består vårt engagemang i att stötta arbetssökande ut i arbete eller i studier. Vi agerar utifrån marknadsmässiga krav vilket innebär vårt mål är att bidra till hållbar utveckling och att göra samhällsnytta. Vi eftersträvar alltid att göra våra kunder nöjda och anpassar därför också våra projekt och team utifrån önskemål.